İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


Ceysan olarak izlediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insan ve içinde yaşadığı çevreye saygı duyulmasına yöneliktir. Ceysan’ın yaptığı bütün çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olmuştur. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu amaçla;
  • İşyeri ve ilgili alanlarında; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmak, gerektiğinde kullanılmasını sağlamak,
  • İşyeri ve ilgili alanlarında iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmek, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmak,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamak,
  • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de Ceysan’ın koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamak,
  • Ceysan’ı İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmek,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmek, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmek,
firmamızın İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’dır.
Copyright © 2021 | ceysanplastik.com